VietTien Investment and techchology JSC

Committed to Excellence

Senior Sale Assistant, Sale admin

Published: 08:38 12/05/2018
+ Lương, thưởng hấp dẫn + Hỗ trợ ăn trưa (ngoài lương) + Bảo hiểm sức khỏe vượt trội + Môi trường trẻ, năng động + Cv gửi về: tuyendung@vitec.com.vn
Read more

Đẩy mạnh công tác đào tạo cho cán bộ công nhân viên

Published: 16:26 10/15/2018
Hoạt động đào tạo thường niên tại Vitec
Read more

Tuyển dụng: 02 Chuyên viên MUA HÀNG - XNK - Tại Hà Nội

Published: 09:10 09/25/2018
☑️ Lương, thưởng hấp dẫn ☑️ Hỗ trợ ăn trưa (ngoài lương) ☑️ Bảo hiểm sức khỏe vượt trội ☑️ Môi trường trẻ, năng động ▶️ Cv gửi về: tuyendung@vitec.com.vn
Read more

Tuyển dụng 02 KỸ SƯ TRIỂN KHAI DỰ ÁN - Tại Hà Nội

Published: 15:13 09/11/2018
☑️ LƯƠNG, THƯỞNG HẤP DẪN ☑️ HỖ TRỢ ĂN TRƯA ☑️ BẢO HIỂM SỨC KHỎE VƯỢT TRỘI ☑️ MÔI TRƯỜNG TRẺ, NĂNG ĐỘNG, ▶️ CV GỬI VỀ: TUYENDUNG@VITEC.COM.VN
Read more

Tuyển dụng 02 Trợ lý Kinh doanh - Tại Hà Nội

Published: 14:55 09/11/2018
☑️ LƯƠNG, THƯỞNG HẤP DẪN ☑️ HỖ TRỢ ĂN TRƯA ☑️ BẢO HIỂM SỨC KHỎE VƯỢT TRỘI ☑️ MÔI TRƯỜNG TRẺ, NĂNG ĐỘNG, ▶️ CV GỬI VỀ: TUYENDUNG@VITEC.COM.VN
Read more

Announce the Holiday of Independence Day and International Labor Day

Published: 18:10 04/29/2016
Holiday Notice
Read more

Announcement of Tet Holiday (Lunar New Year) 2016

Published: 15:10 02/04/2016
HAPPY NEW YEAR 2016
Read more

Announcement for Public holiday in April, 2015

Published: 17:31 04/27/2015
VITEC., JSC
Read more

Announcement of Lunar New Year Leave 2015

Published: 11:30 02/04/2015
HAPPY NEW YEAR 2015!
Read more