Viet Tien Investment and Technology., JSC

Committed to Excellence

Kỷ sư bảo dưỡng hệ thống viễn thông - biệt phái Nghi Sơn

Published: 11:29 12/13/2018
+ Lương, thưởng hấp dẫn + Hỗ trợ ăn trưa (ngoài lương) + Bảo hiểm sức khỏe vượt trội + Môi trường trẻ, năng động + Cv gửi về: tuyendung@vitec.com.vn
Read more

Senior Sale Assistant, Sale admin

Published: 08:38 12/05/2018
+ Lương, thưởng hấp dẫn + Hỗ trợ ăn trưa (ngoài lương) + Bảo hiểm sức khỏe vượt trội + Môi trường trẻ, năng động + Cv gửi về: tuyendung@vitec.com.vn
Read more

Tuyển dụng: 02 Chuyên viên MUA HÀNG - XNK - Tại Hà Nội

Published: 09:10 09/25/2018
☑️ Lương, thưởng hấp dẫn ☑️ Hỗ trợ ăn trưa (ngoài lương) ☑️ Bảo hiểm sức khỏe vượt trội ☑️ Môi trường trẻ, năng động ▶️ Cv gửi về: tuyendung@vitec.com.vn
Read more

Tuyển dụng 02 KỸ SƯ TRIỂN KHAI DỰ ÁN - Tại Hà Nội

Published: 15:13 09/11/2018
☑️ LƯƠNG, THƯỞNG HẤP DẪN ☑️ HỖ TRỢ ĂN TRƯA ☑️ BẢO HIỂM SỨC KHỎE VƯỢT TRỘI ☑️ MÔI TRƯỜNG TRẺ, NĂNG ĐỘNG, ▶️ CV GỬI VỀ: TUYENDUNG@VITEC.COM.VN
Read more

Tuyển dụng 02 Trợ lý Kinh doanh - Tại Hà Nội

Published: 14:55 09/11/2018
☑️ LƯƠNG, THƯỞNG HẤP DẪN ☑️ HỖ TRỢ ĂN TRƯA ☑️ BẢO HIỂM SỨC KHỎE VƯỢT TRỘI ☑️ MÔI TRƯỜNG TRẺ, NĂNG ĐỘNG, ▶️ CV GỬI VỀ: TUYENDUNG@VITEC.COM.VN
Read more