Viet Tien Investment and Technology., JSC

Committed to Excellence

Optimizing radio communication system

Hệ thống thông tin liên lạc là hệ thống cần sự giám sát, hiệu chỉnh, tối ưu một cách định kỳ hoặc liên tục. Các tham số đầu vào ảnh hưởng đến chất lượng, năng lực hệ thống có thể là môi trường (thời tiết, địa hình…), nguồn gây nhiễu (thiết bị điện từ…), thời gian (đồng bộ với nguồn sóng mẫu, khấu hao thiết bị…) hay có thể xuất phát từ chính nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Việc tối ưu hóa hệ thống thông tin liên lạc cần kiến thức chuyên môn sâu, khả năng xử lý tình huống tốt mà hầu hết người dùng hay thậm chí các công ty cung cấp dịch vụ triển khai không thể tự mình làm được.

 

TỐI ƯU HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC


 


Hệ thống thông tin liên lạc là hệ thống cần sự giám sát, hiệu chỉnh, tối ưu một cách định kỳ hoặc liên tục. Các tham số đầu vào ảnh hưởng đến chất lượng, năng lực hệ thống có thể là môi trường (thời tiết, địa hình…), nguồn gây nhiễu (thiết bị điện từ…), thời gian (đồng bộ với nguồn sóng mẫu, khấu hao thiết bị…) hay có thể xuất phát từ chính nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Việc tối ưu hóa hệ thống thông tin liên lạc cần kiến thức chuyên môn sâu, khả năng xử lý tình huống tốt mà hầu hết người dùng hay thậm chí các công ty cung cấp dịch vụ triển khai không thể tự mình làm được.
Từ những kinh nghiệm thiết kế xây dựng giải pháp, triển khai, tối ưu hóa và hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì hàng loạt các hệ thống thông tin liên lạc lớn trong nước, ngoài nước; cùng với sự hợp tác đến từ các chuyên gia của hàng loạt hãng thiết bị lớn mà chúng tôi là đại lý chính thức, VITEC xin được cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ tối ưu hóa hệ thống thông tin liên lạc tin cậy.
Dịch vụ của chúng tôi cung cấp bao gồm nhưng không bị hạn chế ở các công việc sau:


Xây dựng và tối ưu các thông số cấu hình mạng:

 


 

  • Tối ưu hóa các giải pháp kỹ thuật, sản phẩm thiết bị trong giai đoạn xây dựng giải pháp cho hệ thống
  • Kiểm tra và tối ưu lại các thông số cấu hình của hệ thống đang hoạt động, cung cấp dịch vụ. Bổ sung, chỉnh sửa cấu hình sau khi bổ sung, thay đổi thiết bị lỗi/ hỏng.


Tối ưu triển khai lắp đặt:
 


 

  • Tối ưu lắp đặt ăng-ten, feeder, chống sét…
  • Nâng cấp, thay đổi cấu hình phần cứng hệ thống


Tối ưu hóa tần số và quy hoạch cell lân cận:
 


 

  • Tối ưu hóa tần số giúp giảm nhiễu, tăng chất lượng dịch vụ. Tài nguyên vô tuyến luôn giới hạn nên các chuyên gia cần phân tích và đưa ra khuyến nghị chính xác để tránh nhiễu, đặc biệt khi lắp thêm trạm mới và mở rộng mạng lưới…
  • Việc triển khai trạm mới, lân cận luôn cần sự tính toán kỹ càng về vùng phủ, công suất, tần số…để tránh các vùng lõm sóng, vùng can nhiễu gây thiếu tin cậy dịch vụ cũng như lãng phí tài nguyên.Đo kiểm chất lượng:
 


 

  • Đo kiểm đánh giá hiệu suất hoạt động (performance) của hệ thống, đưa ra các báo cáo đánh giá và giải pháp khắc phục các vấn đề
  • Kiểm tra dịch vụ, tính năng, tham số cơ bản cung cấp: cuộc gọi thoại, cuộc gọi khẩn cấp…
  • Kiểm tra (driving test) và tối ưu hóa vùng phủ

 

Comments
No comment yet! Load more