Viet Tien Investment and Technology., JSC

Committed to Excellence

System Integration and Design

Dựa trên các yêu cầu của khách hàng, VITEC thiết kế giải pháp phù hợp, lựa chọn các sản phẩm thiết bị đáp ứng tốt nhất các yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả nhất về mặt chi phí. VITEC đồng thời thực hiện tích hợp các sản phẩm thiết bị để cung cấp cho khách hàng một hệ thống hoàn chỉnh, hoàn toàn tương thích kể cả khi các thiết bị được lựa chọn từ các nhà cung cấp khác nhau. Dịch vụ Thiết kế tích hợp hệ thống của VITEC do vậy giúp biến các ý tưởng, nhu cầu của khách hàng thành các sản phẩm hệ thống đáp ứng tốt nhất hoạt động thực tế của khách hàng.

 

THIẾT KẾ TÍCH HỢP HỆ THỐNG
Dựa trên các yêu cầu của khách hàng, VITEC thiết kế giải pháp phù hợp, lựa chọn các sản phẩm thiết bị đáp ứng tốt nhất các yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả nhất về mặt chi phí. VITEC đồng thời thực hiện tích hợp các sản phẩm thiết bị để cung cấp cho khách hàng một hệ thống hoàn chỉnh, hoàn toàn tương thích kể cả khi các thiết bị được lựa chọn từ các nhà cung cấp khác nhau. Dịch vụ Thiết kế tích hợp hệ thống của VITEC do vậy giúp biến các ý tưởng, nhu cầu của khách hàng thành các sản phẩm hệ thống đáp ứng tốt nhất hoạt động thực tế của khách hàng.


Khi nào khách hàng cần đến dịch vụ Thiết kế tích hợp hệ thống:
Dịch vụ Thiết kế tích hợp hệ thống được sử dụng bất cứ khi nào có nhu cầu:

  • Xây dựng một hệ thống mới, mở rộng, tích hợp với hệ thống sẵn có
  • Triển khai các đặc tính mong muốn của một hệ thống vào các ứng dụng, hệ thống khác
  • Tập trung hóa các giải pháp của các dịch vụ khác nhau trong một môi trường thống nhất

 Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:
 


 

  • Với nền tảng năng lực gần 15 năm thực hiện thiết kế, triển khai tích hợp các hệ thống Viễn thông, CNTT lớn, phức tạp cả trong và ngoài nước; được thực hiện bởi đội ngũ giàu năng lực, kinh nghiệm của VITEC, kết hợp với sự hợp tác của các hãng cung cấp thiết bị , VITEC tự tin cung cấp cho khách hàng các giải pháp, các hệ thống được thiết kế tối ưu ngay từ đầu, được tích hợp theo các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Khách hàng vì vậy tiết kiệm được chi phí đầu tư, vận hành hệ thống, thời gian triển khai nhanh chóng giúp sớm đưa hệ thống vào hoạt động thực tế giải quyết kịp thời các nhu cầu của khách hàng.
  • Kết hợp với các dịch vụ theo dõi vận hành, hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì hệ thống trong suốt quá trình hoạt động đảm bảo hệ thống hoạt động tin cậy, thời gian mất dịch vụ ngắn nhất, cập nhật phần mềm, sửa lỗi kịp thời.
  • Dịch vụ triển khai nhanh chóng, đào tạo chuyển giao chuyên nghiệp
 
Comments
No comment yet! Load more