Viet Tien Investment and Technology., JSC

Committed to Excellence

Consultancy: Build up and Implement project

Với kiến thức sâu rộng đến từ những chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm gần 15 năm trong lĩnh vực xây dựng, triển khai các dự án CNTT, viễn thông, VITEC tự tin mang lại cho khách hàng những dự án đáp ứng những chuẩn mực cao nhất từ giai đoạn hình thành xây dựng, triển khai cho đến giai đoạn kết thúc dự án; cung cấp cho khách hàng những giải pháp kỹ thuật tốt nhất đến từ các hãng uy tín, hàng đầu trên thế giới. Nhờ vậy dự án đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về tiến độ, chi phí, chất lượng, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

 


TƯ VẤN XÂY DỰNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Với kiến thức sâu rộng đến từ những chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm gần 15 năm trong lĩnh vực xây dựng, triển khai các dự án CNTT, viễn thông, VITEC tự tin mang lại cho khách hàng những dự án đáp ứng những chuẩn mực cao nhất từ giai đoạn hình thành xây dựng, triển khai cho đến giai đoạn kết thúc dự án; cung cấp cho khách hàng những giải pháp kỹ thuật tốt nhất đến từ các hãng uy tín, hàng đầu trên thế giới. Nhờ vậy dự án đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về tiến độ, chi phí, chất lượng, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.


Những giá trị VITEC cung cấp cho Quý khách hàng:
 


 

  • Làm việc với khách hàng là người dùng cuối (end-user) để nắm bắt, hiểu chính xác các nhu cầu, yêu cầu của dự án từ đó đưa ra những tư vấn tối ưu trong xây dựng dự án, lập dự toán, chiến lược triển khai dự án cũng như giải pháp kỹ thuật, thiết bị phù hợp nhất.
  • Giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án, thực hiện quản lý rủi ro, chủ động phát hiện những sai lệch và đưa ra giải pháp khắc phục.
  • Đưa ra các yêu cầu, phương thức đánh giá dự toán, kế hoạch triển khai đối với khách hàng là chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khác.

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn:
 
  • Hiện thực hóa các lợi ích kinh doanh một cách kịp thời
  • Dễ dàng tiếp cận các dự án thuộc các lĩnh vực mới, từ đó nâng cao năng lực, mở ra các cơ hội kinh doanh rõ ràng trong tương lai
  • Kiểm soát, hạn chế tối đa rủi ro

 

Comments
No comment yet! Load more