Viet Tien Investment and Technology., JSC

Committed to Excellence

Training and Transfer

Là dịch vụ chuyên nghiệp của VITEC giúp khách hàng có thể làm chủ được công nghệ và thiết bị chuyên dụng đã đầu tư, nhanh chóng tiếp quản sử dụng, cũng như đảm bảo duy trì lâu dài trạng thái hoạt động tốt nhất của thiết bị. Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo được thiết kế tiêu chuẩn, giảng viên là những chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm thực tiễn.

 

ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
 Là dịch vụ chuyên nghiệp của VITEC giúp khách hàng có thể làm chủ được công nghệ và thiết bị chuyên dụng đã đầu tư, nhanh chóng tiếp quản sử dụng, cũng như đảm bảo duy trì lâu dài trạng thái hoạt động tốt nhất của thiết bị. Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo được thiết kế tiêu chuẩn, giảng viên là những chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm thực tiễn.


 

Với mục tiêu đào tạo các kỹ thuật viên nắm được nguyên lý hoạt động, cấu trúc cũng như cách thức sử dụng các sản phẩm/thiết bị viễn thông, VITEC đưa ra các chương trình đào tạo dành cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật của khách hàng theo yêu cầu đặc thù của việc sử dụng thiết bị và yêu cầu cụ thể của mỗi khách hàng. Các khóa học được thiết kế và tổ chức tương ứng với từng hệ thống thiết bị nhằm đáp ứng quá trình sử dụng, khai thác, lập trình cũng như bảo trì đơn giản cho thiết bị.

 

 

Đặc biệt với những hệ thống thiết bị phức tạp, sử dụng công nghệ tiên tiến mới nhất, VITEC phối hợp với các hãng sản xuất tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, huấn luyện sử dụng, vận hành thiết bị và chuyển giao công nghệ, với nội dung đào tạo tiêu chuẩn và giảng viên là các chuyên gia kỹ thuật cao cấp của hãng.
Dịch vụ đào tạo chuyển giao công nghệ được cung cấp cùng gói cung cấp thiết bị mới hoặc cung cấp riêng lẻ dành cho các đối tác và khách hàng truyền thống của VITEC.

 

Comments
No comment yet! Load more