Viet Tien Investment and Technology., JSC

Committed to Excellence

Services

System Design And Integration
Là dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp về thiết kế, tổ chức thực hiện và giám sát các dự án viễn thông, thông tin liên lạc. Theo đó, VITEC sẽ giúp khách hàng…
Optimal System of Communication
Là dịch vụ VITEC cung cấp nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp đại l‎ý và đối tác tiến hành các thủ tục đo kiểm và xin cấp giấy chứng nhận hợp quy cho các thiết bị vô tuyến, viễn…
Là dịch vụ chuyên nghiệp của VITEC giúp khách hàng có thể làm chủ được công nghệ và thiết bị chuyên dụng đã đầu tư, nhanh chóng tiếp quản sử dụng, cũng như đảm bảo duy trì lâu dài trạng…
Là dịch vụ VITEC cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng về bảo trì, bảo dưỡng các loại thiết bị chuyên dụng cao cấp, đảm bảo toàn hệ thống hoạt động ổn định liên tục, đồng thời…
Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng không thường xuyên của khách hàng đối với các loại thiết bị chuyên dụng như bộ đàm, hội nghị thoại, hội nghị truyền hình..., VITEC cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị…