Viet Tien Investment and Technology., JSC

Committed to Excellence

Solutions

Hệ thống tăng cường phủ sóng Fipplex
Là giải pháp sử dụng hệ thống thiết bị thu phát sóng điện từ, trên nền IP nhằm tạo ra mạng thông tin riêng phục vụ liên lạc nhóm thường xuyên trong nội bộ một tổ chức, với yêu cầu…
Là giải pháp sử dụng hệ thống thiết bị thu phát sóng điện từ, nhằm tạo ra mạng thông tin riêng, phục vụ nhu cầu liên lạc nhóm thường xuyên trong nội bộ một tổ chức, với số lượng đầu…
Là giải pháp sử dụng hệ thống thiết bị thu phát sóng điện từ, nhằm tạo ra mạng thông tin riêng để phục vụ nhu cầu liên lạc nhóm thường xuyên trong nội bộ một tổ chức, với số lượng…
Là giải pháp sử dụng hệ thống thiết bị thu phát sóng điện từ, nhằm tạo ra mạng thông tin riêng để phục vụ nhu cầu liên lạc nhóm thường xuyên trong nội bộ một tổ chức, với số lượng…
Một hệ thống camera giám sát cho giao thông cấp tỉnh/ thành phố? Một hệ thống camera giám sát tại các trường học? Một hệ thống camera giám sát cho các xưởng sản xuất của các doanh nghiệp? Tất cả…
Là giải pháp sử dụng hệ thống thu phát vô tuyến, nhằm giải quyết vấn đề về đường truyền băng thông rộng, phục vụ nhu cầu truyền dẫn dữ liệu (thông tin, hình ảnh, video, internet...) trên nền IP, ở…
Là giải pháp sử dụng hệ thống thu phát vô tuyến, nhằm giải quyết vấn đề về hệ thống truyền dẫn dữ liệu băng thông rộng phục vụ nhu cầu truy cập dữ liệu (thông tin, hình ảnh, video, Internet...)…
Là giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu tổ chức hội nghị thường xuyên, ở mức độ cần có tương tác tối đa cả về âm thanh và hình ảnh thực tế, giữa các thành viên ở các vị trí…
Là giải pháp sử dụng thiết bị hỗ trợ gọn nhẹ để thiết lập nhanh chóng một hệ thống hội nghị thoại trực tuyến đơn giản, dựa trên các phương tiện có sẵn như máy tính cá nhân (có phần…
Là giải pháp về Hội nghị trực tuyến, nhằm phục vụ nhu cầu tổ chức hội nghị thường xuyên, ở mức độ chỉ cần đàm thoại, giữa các thành viên ở các vị trí địa lý cách xa nhau. Giải…