Viet Tien Investment and Technology., JSC

Committed to Excellence

Solutions

Trong thực tế có những vụ việc, sự kiện xảy ra tại những khu vực cách xa trung tâm chỉ huy, những khu vực không có đủ các yêu cầu về cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc như:…