Viet Tien Investment and Technology., JSC

Committed to Excellence

Solutions

Hệ thống âm thanh thông báo chung hỗ trợ phát quảng bá các âm thanh cảnh báo khẩn cấp và các thông báo bằng giọng nói khẩn cấp. Như một hệ thống an toàn chính, hệ thống PA/GA được thiết…