Viet Tien Investment and Technology., JSC

Committed to Excellence

Solutions

Giải pháp tăng cường vùng phủ sóng là sử dụng các thiết bị khuếch đại, phân tán thụ động cung cấp và mở rộng vùng phủ sóng cho tòa nhà, tầng hầm, sân bay, bến cảng và các khu vực…
VITEC cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh và tích hợp cho các nhà khai thác mạng TETRA để đảm bảo vùng phủ sóng ở các địa điểm, khu vực nhỏ như phòng trưng bày, phòng cách ly, khu thương…
Hệ thống Digital Fiber DAS là sự phát triển tiếp theo của hệ thống truyền dẫn RF qua sợi quang (RFoF) analog DAS truyền thống, cải thiện một số hạn chế và các vấn đề về ứng dụng liên quan…