Viet Tien Investment and Technology., JSC

Committed to Excellence

Solutions

Một hệ thống camera giám sát cho giao thông cấp tỉnh/ thành phố? Một hệ thống camera giám sát tại các trường học? Một hệ thống camera giám sát cho các xưởng sản xuất của các doanh nghiệp? Tất cả…
Là giải pháp sử dụng hệ thống thu phát vô tuyến, nhằm giải quyết vấn đề về đường truyền băng thông rộng, phục vụ nhu cầu truyền dẫn dữ liệu (thông tin, hình ảnh, video, internet...) trên nền IP, ở…
Là giải pháp sử dụng hệ thống thu phát vô tuyến, nhằm giải quyết vấn đề về hệ thống truyền dẫn dữ liệu băng thông rộng phục vụ nhu cầu truy cập dữ liệu (thông tin, hình ảnh, video, Internet...)…